Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

2 års garanti från tillverkaren* för maximal trygghet

Vi är övertygade om att du kommer att vara nöjd med din Canon-produkt, men för den osannolika händelse att du får problem erbjuder vi dig tryggheten hos vår garanti från tillverkarensom gäller i 2 år.*

Läs mer om våra försäljningsvillkor.

Garantiinformation

För Canon-produkter köpta direkt från vår onlinebutik, erbjuder vi en minst 2 år lång garanti mot tillverkningsfel som kan orsaka driftstopp.

Förutsatt att du använt produkten på rätt sätt och inte har skadat den själv, kommer vi att försöka reparera den om den slutar fungera. Om det inte går att reparera den kommer vi att ersätta den med samma modell (eller, i händelse att modellen inte längre är tillgänglig, med ett alternativ). Om vi byter ut artikeln kommer den nya produkten att omfattas av återstoden av den ursprungliga garantin.

Din garanti omfattas av villkoren i Canons EWS (European Warranty System) som medföljer produkten och även finns här: http://www.canon.se/support/consumer_products/warranty/

Där gällande EWS endast tillhandahålls i 1 år, förlängs det till 2 år för köp gjorda i vår onlinebutik. Där ditt EWS redan gäller i 2 år eller längre, omfattas du redan av EWS villkor.

Som konsument har du lagstadgade rättigheter avseende produkter som är defekta eller inte lämpliga för ändamålet. Dessa lagstadgade rättigheter påverkas inte av tillverkarens garanti som beskrivs här.

Vad omfattas inte av garantin?

Skador orsakade av olyckor eller missbruk omfattas inte av vår garanti. Dessa täcks ofta av hemförsäkringen. Men, så länge du använder produkten enligt rekommendationerna, kommer vi att reparera eller byta ut den.

Vilka produkter omfattas?

Alla maskinvaruprodukter från Canon (se enskilda produktbeskrivningar för bekräftelse) som köpts via Canons officiella butik omfattas av en 2-årig garanti från tillverkaren*

Som förklarat ovan, om du köper en produkt med en vanlig 1-årig EWS, från vår onlinebutik, utökar vi omfattningen med 1 år till sammanlagt 2 års skydd. Alla produkter med 2 eller 3 års EWS omfattas av samma garanti. Mer information finns i punkt 10 i våra försäljningsvillkor. Mer information om dina rättigheter som konsument finns i punkt 10.6.

*Undantag

Förbrukningsartiklar (bläck och toner), tillbehör samt tredjepartsprodukter omfattas inte av vår 2-åriga garanti från tillverkaren eller EWS. Canon EOS R-kameror och RF-objektiv omfattas endast av 1 års EWS-garanti. Mindre tillbehör omfattas inte heller (se produktbeskrivningar för bekräftelse). Vår garanti begränsar inte dina lagstadgade rättigheter. Se Försäljningsvillkor för fullständiga detaljer.

Så här åberopar du garantin

Behåll samtliga dokument som medföljer din Canon-produkt, inklusive kvittot, på ett säkert ställe, och i händelse av problem, följ bara instruktionerna eller kontakta oss.