Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

Kampanjvillkor

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa kampanjvillkor kompletteras av våra villkor för användning av webbplatsen och vår sekretesspolicy

1.2. Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. med den registrerade adressen Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (”Canon”).

1.3 Från tid till annan har Canons onlinebutik (”webbplatsen”) kampanjerbjudanden.

1.4 Endast en kampanjkod kan användas per beställning. En kampanjkod kan inte användas i kombination med andra erbjudanden eller rabatter.

1.5 Från tid till annan kan vissa produkter undantas från aktuella kampanjer och sådan uteslutning meddelas via ett meddelande på webbplatsen. Uteslutna produkter räknas inte av mot kvalifikationsvillkor för erbjudanden och kommer inte att utnyttja någon kampanjrabatt.

1.6 Återbetalning är endast tillgänglig för boende i Sverige. Endast slutkunder som är baserade i Sverige är berättigade att begära återbetalning i dessa kampanjer.

1.7 Alla kampanjerbjudanden gäller i mån av tillgång och så länge lagret räcker.

2. DELTAGARE

2.1 Alla deltagare måste vara över 18 år.

2.2 Distributörer och andra återförsäljare omfattas inte av våra kampanjer. Återförsäljare och distributörer är inte kvalificerade att delta i kampanjer på deras kunders vägnar.

2.3 Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.

3. GÅVOR PÅ KÖPET

3.1 Från tid till annan kan vi erbjuda gåvor på köpet i kampanjer på webbplatsen.

3.2 Om du kvalificerar dig för en gåva på köpet genom att nå minimitröskeln för köp och du väljer att skicka tillbaka några av de inköpta varorna (och inte gåvan som ingår), och därmed sänka beställningsvärdet under minimitröskeln för köp, förbehåller vi oss rätten att debitera fullt inköpspris för gåvan. Detta belopp kommer att dras av från eventuell återbetalning till dig för de returnerade varorna.

3.3 Likaledes måste du returnera gåvan, när en gåva erbjuds i mån av köp av en angiven produkt, om du väljer att skicka tillbaka den angivna produkten, för att få kredit eller återbetalning, annars förbehåller vi oss rätten att debitera fullt pris för gåvan och dra av detta belopp från eventuell återbetalning till dig.

3.4 Gåvor är begränsade till en per kund och vecka om inget annat anges. Endast en gåva kan utkrävas med varje beställning och våra kostnadsfria gåvor kan inte kombineras med andra specialerbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att byta mot en produkt av samma eller högre värde i händelse av att vald gåva blir otillgänglig.

3.5 När så är möjligt kommer intjänade kostnadsfria gåvor att skickas med din beställning. Om detta inte är möjligt strävar vi efter att leverera din gåva inom 28 arbetsdagar efter att du gjort din beställning.

4. RABATTKUPONGER

4.1 Vi kan från tid till annan skicka dig e-kuponger via e-post eller visa dem på webbplatsen. Kupongerna innehåller koder som du kan ange på vår webbplats för att kvalificera dig för vissa kampanjer. E-kuponger följer dessa villkor och eventuella villkor som meddelats till dig vid tidpunkten för utfärdandet av e-kupongen.

4.2 Man löser in en e-kupong genom att ange koden vid rätt skede i inköpsprocessen på webbplatsen.

4.3 Vi förbehåller oss rätten att upphäva eller neka en e-kupong när som helst och oavsett orsak.

4.4 E-kuponger kan inte bytas mot kontanter eller användas för att köpa presentkort eller evenemangsbiljetter.

4.5 Såvida inget annat anges när e-kupongen utfärdas, ska e-kupongerna endast gälla för användning av mottagaren och sådant mottagande en gång och får inte användas i kombination med andra erbjudanden.

4.6 I enlighet med alla gällande lagar och riktlinjer som gäller i länderna som webbplatsen är tillgänglig för, behandlas en e-kupong som kontanter och därför ska moms erläggas på en beställnings fulla värde och du kommer att behöva betala moms på beställningens fulla värde, såvida inget annat anges i villkoren som åtföljer e-kupongen.

4.7 Webbkuponger får endast användas på webbplatsen.

4.8 Från tid till annan kan vissa produkter undantas från e-kupongerbjudanden och sådan uteslutning meddelas tillsammans med e-kupongen eller via webbplatsen.

4.9 E-kuponger kan begränsas till att endast kunna lösas in för vissa produkter eller så kan vissa produkter ej omfattas av e-kupongen, vilket du kommer att meddelas om då e-kupongen utfärdas.

4.10 Uteslutna varor och tjänster räknas inte av mot kvalifikationsvillkor för erbjudanden och kommer inte att utnyttja någon kampanjrabatt.

4.11 Ingen e-kupong får kopieras, reproduceras, distribueras eller publiceras direkt eller indirekt i någon form eller på något sätt för användning av någon annan part än den ursprungliga mottagaren, utan vårt föregående skriftliga medgivande.

4.12 E-kuponger som distribueras eller sprids utan föregående skriftligt godkännande från Canon, till exempel på ett internetforum eller på en samarbetspartners webbplats, är inte giltiga för användning och kan nekas eller upphävas.

4.13 När du använder en e-kupong garanterar du att du är behörig mottagare av webbkupongen och att du använder den i god tro.

4.14 Om du löser in, försöker att lösa in eller uppmuntrar till inlösning av e-kupongen för att erhålla rabatter som varken du eller tredje part har rätt till finns det risk för att du begår ett brott.

4.15 Om vi rimligen anser att en e-kupong används olagligen kan vi neka eller upphäva sådana webbkuponger och du samtycker till att du inte har några anspråk mot oss med avseende på nekande eller upphävande av e-kupongen. Vi förbehåller oss rätten att vidta ytterligare åtgärder vi anser lämpliga i sådana fall.

4.16 Om vi av någon anledning nekar en e-kupong som använts i en beställning, kommer vi att informera dig innan beställningen har skickats för att upplysa om korrekt kostnad för beställningen och ge dig möjlighet att avbryta beställningen.

5. RABATTER

5.1 I fall då ett onlineerbjudande fastslår att en rabatt ges på ett köp upp till ett angivet procentpåslag, kommer rabatten endast att gälla för kvalificerade produkter.

5.2 Tilläggsavgifter såsom för leverans eller porto och emballage skall inte vara rabatterade om inte annat uttryckligen anges i kampanjbeskrivningen.

5.3 Återbetalningar för varor som köpts i samband med ett kampanjerbjudande kommer att baseras på villkoren i kampanjpriset. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

6. ÅTERBETALNING

6.1 Återbetalning sker antingen via en omedelbar återbetalning eller en återbetalning i efterhand. När det handlar om en omedelbar återbetalning dras återbetalningsvärdet från inköpspriset för de berörda produkterna vid betalningen. Eftersom återbetalningen sker direkt går det inte att göra ett anspråk på återbetalning i efterhand. När det handlar om en återbetalning i efterhand köper du den berättigade produkten för det aktuella priset. För att göra anspråk på återbetalningen måste du skicka in anspråket via återbetalningskampanjens webbplats när du har fått din vara. När anspråket har godkänts överförs återbetalningen till det bankkonto du har uppgett. Om du inte skickar in ett giltigt anspråk inom tidsgränsen får du ingen återbetalning. Mer information om den specifika återbetalningen finns i villkoren.

6.2 Återbetalningskampanjer är endast tillgängliga för kvalificerade produkter.

6.3 Högst ett återbetalningserbjudande per produkt kan återkrävas per kund. Tillämplig moms ingår i återbetalningsbeloppet.

7. DIVERSE

7.1 Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren drabbas av under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

7.2. I händelse av att kampanjerbjudandet upphör att gälla, kommer betalningar endast att göras för tillämpliga inköp som genomförts innan erbjudandet upphörde att gälla.

7.3. I fall då en produkt har köpts med återbetalning, och om du väljer att skicka tillbaka den angivna produkten, kommer vi att dra av återbetalningsbeloppet från eventuell återbetalning till dig.

7.4. Kampanjprodukter som återlämnas (och som inte är defekta) för återbetalning omfattas inte av kampanjen, och deltagare som försöker utnyttja erbjudandet med hjälp av dessa produkter får inte delta i kampanjen. Om Canon får kännedom om sådant bedrägeri har Canon möjlighet att vidta rättsliga åtgärder gentemot inblandade deltagare.

7.5. Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt.

8. TILLÄMPLIG LAG

Om du är konsument kommer lagarna i ditt hemland att gälla för våra kampanjer, och du har eventuellt rätten att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i de lokala domstolarna. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa regler och villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.