Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

CANON NORDIC SOMMARKAMPANJ 2019

Villkor och regler

1. KAMPANJPRODUKTER, KAMPANJFÖRMÅNER, KAMPANJTID OCH DELTAGARE

1.1 Kampanjen gäller bara för nedan nämnda produkter (senare “kampanjprodukter”) som köps av återförsäljare i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland och Litauen eller på webben. Återförsäljaren ska ha en officiell adress i något land som hör till kampanjområdet eller ett domännamn som har beviljats i ett land som hör till kampanjområdet. Kampanjen gäller från och med onsdagen 1 maj 2019 och pågår till 31 augusti 2019 (senare “kampanjtid”). Kampanjen omfattar inte andra produkter.

Vissa kampanjprodukter kan säljas som så kallade “kits”, det vill säga som kamera- och objektivpaket, men objektiv som hör till en kit hör inte till kampanjprodukterna och för de betalas inga pengar. Kameran och objektivet ska köpas som separata produkter. Inköpet ska vara äkta inköp som betalas med kontanter eller motsvarande betalningsmedel.

1.2 Alla deltagare ska vara minst 18 år gamla och bo i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland eller Litauen. Distributörer och andra återförsäljare får inte delta i kampanjen. Återförsäljare och distributörer får inte delta för sina kunders räkning.

1.3 Alla deltagare anses ha förbundit sig för att följa dessa villkor och regler.

1.4 Kampanjen omfattar inte produkter som köpts begagnade, reparerade eller återställda eller produkter som är förfalskade eller som bryter mot Canon koncernens immateriella rättigheter på något vis (till exempel liknande eller “gråa” produkter, inte begränsade till dessa). Läs mer om liknande produkter på adressen https://www.canon.se/about_us/legal-compliance/

Kampanjprodukter Kampanjförmån Inköpstid Registreringsperiod
EOS 200D, EOS 250D, EOS 800D, EOS M50, EOS 77D, EOS 80D, EOS RP Camerallas online fotograferingskurs på engelska och 6 månaders medlemskap i Cameralla Club. Värde 1300kr. 1.5.2019 – 31.8.2019 1.5.2019 – 15.9.2019
EF 24mm f/2.8 IS USM
EF 35mm f/2 IS USM
EF 50mm f/1.4 USM
EF 85mm f/1.8 USM
EF 100mm f/2.8 Macro USM
EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM
EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM
EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM
EF-M 22mm f/2 STM
EF-M 32mm f/1.4 STM
EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM
EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM
EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM
500 kr i pengar tillbaka när du köper objektivet av samma återförsäljare där du köpte kameran 1.5.2019 – 30.9.2019 1.5. 2019 – 13.10.2019

1.5. Fotograferingskursen kan inte helt eller delvis bytas till pengar eller någon annan gåva. Canon förbehåller sig rätten att erbjuda en motsvarande produkt (en till egenskaperna eller värdet motsvarande eller bättre) om kursen inte finns tillgänglig.

2. DELTAGANDE

2.1. För att delta i kampanjen ska deltagaren köpa en kamera som hör till kampanjen under kampanjtiden OCH registrera den genom att fylla en blankett på webben på ett godkänt sätt mellan onsdagen 1 maj 2019 kl 00.00 och söndagen 15 september 2019 kl 00.00.

2.2. Registreringen ska göras genom att fylla i blanketten på adressen www.canon.se/kampanjer fullständigt och rätt (med produktens serienummer inkluderat). I blanketten ska deltagarna skanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot eller en orderbekräftelse om deltagaren har gjort inköpet på webben.

Deltagarna får ett e-postmeddelande som bekräftar att kampanjansökan har tagits emot.

När ansökan har godkänts får deltagaren följande information per e-post

a) Ett personligt användarnamn och lösenord till webbportalen för att ansöka om 500 kr i pengar tillbaka efter inköp av ett kampanjobjektiv.

b) En länk till ifrågavarande webbportal.

c) Kampanjkod för att registrera sig och få tillgång till Cameralla onlinekurs i fotografering. Sista giltighetsdag för koden är 31.10.2019.

2.3 För att få 500 kr i pengar tillbaka ska deltagaren köpa under tidsperioden 1.5.2019 – 30.9.2019 ett objektiv som ingår i kampanjen av samma återförsäljare som de köpt den registrerade kameran av OCH ansöka om pengar tillbaka genom att fylla i webbformulären godkänt mellan onsdagen 1.5.2019 kl 00.00 och söndagen 13.10.2019 kl 00.00.

Ansökan sker via webbportalen där loggning sker med det användarnamn och lösenord som skickats till e-posten när kamerans registrering godkänts.

Deltagaren kan skicka en ansökan om 500 kr i pengar tillbaka för objektiv först efter att de har fått användaruppgifterna till webbportalen.

2.4. Kampanjprodukterna är tillgängliga så länge som det finns produkter på lager. Canon ansvarar inte för leveransavbrott när det gäller återförsäljarnas kampanjprodukter under kampanjtiden.

2.5. Canon behandlar inte registreringsansökningar för kameror som har tagits emot efter att den utsatta tiden för att skicka ansökan har gått ut, det vill säga efter den 15 september 2019 kl 00.00. Canon behandlar inte ansökningar för objektiv som har tagits emot efter att den utsatta tiden för att skicka ansökan har gått ut, det vill säga efter den 13 oktober 2019 kl 00.00 eller ansökningar som de anser vara icke slutförda eller oläsbara. Canon ansvarar inte för ansökningar som skickas in för sent eller ansökningar vars sändning misslyckades.

2.6. Cameralla Club beviljar deltagaren användarrätt till en Cameralla fotograferingskurs. Avtalet mellan deltagaren och Cameralla tillämpas när det gäller programvarans rätter och villkor (bland annat användning, uppdatering och korrigering av felaktigheter). Cameralla beviljar användarrätten till programvaran och bär därför ensam ansvaret för programvarans tekniska stöd och för att erbjuda slutanvändaren de relevanta tjänsterna i enlighet med Camerallas egna, ikraftvarande servicepraxis. CANON FRÅNSÄGER SIG ANSVARET PÅ ALLA SÄTT NÄR DET GÄLLER FEL I PROGRAMVARAN, DESS ANVÄDNING ELLER ATT LÅTA BLI ATT ANVÄNDA DEN.

2.7. Kampanjförmånen kan ansökas bara en gång för varje inköpt kampanjprodukt.

2.8. Företag eller privatpersoner som gör ett stort engångsköp (mer än 10 kampanjprodukter under kampanjtiden) har inte rätt att delta i denna kampanj.

2.9. Denna kampanj kan inte kombineras med någon annan kampanj förutom Canons kampanj för objektivinköp som du kan läsa om på www.canon.se/lens-promo.

3. TILLBAKABETALNING I PENGAR

3.1 Deltagaren får 500 kr i pengar tillbaka på ett objektiv när deltagaren köper ett objektiv som hör till kampanjen, efter att ha köpt en kampanjkamera. Kamera och objektiv ska inhandlas hos samma återförsäljare.

3.2 Canon ser till att en direkt BACS-betalning skickas till deltagarens bankkonto efter att ansökan har tagits emot och bekräftats. Inga alternativa arrangemang vidtas och kontanter eller check erbjuds.

3.3 Canon strävar efter att betala BACS-betalningarna inom 4–6 veckor efter att en komplett och godkänd ansökan tagits emot.

3.4 För varje godkänd ansökan betalas bara en BACS-betalning.

3.5 Om du är momsregistrerad och får en gottgörelse i pengar kan detta minska på beskattningsvärdet av ditt inköp och du kan vara tvungen att på motsvarande sätt avräkna den skatt du betalat.

4. KAMPANJARRANGÖR

4.1. Kampanjarrangör är Canon Svenska AB, Telegrafgatan 4, 16988 Solna, Stockholm.

5. ANSVARSFRASKRIVELSE

5.1. Canon friskriver sig från ansvar i den utsträckning lagen tillåter för förluster, skador eller olyckor som orsakas deltagare under kampanjperioden oavsett orsak. Ingenting i dessa regler eliminerar eller begränsar dock Canons ansvar för personskador eller dödsfall som orsakas av bevislig försumlighet hos en av Canons medarbetare eller representanter.

5.2. Canon förbehåller sig rätten att upphäva, redigera och/eller ändra på kampanjen när som helst utan ansvar.

5.3. Canon förbehåller sig rätten att granska alla ansökningar för att försäkra sig om att de uppfyller dessa villkor och följer dessa regler samt att begära in eventuella ytterligare uppgifter och kvitton. Canon förbehåller rätten att inte ta i beaktande ansökningar och/eller deltagare om de misstänker att kampanjen kommer att användas fel på något vis. Beslut som hör till Canons kampanj är slutgiltiga och klagomål om beslutet besvaras inte.

6. INFORMATION

6.1. Canon Svenska AB, dess representanter eller deras koncernbolag behandlar alla personuppgifter som skickats till dem för att administrera kampanjen och, där det är tillämpligt, i marknadsföringssyfte om deltagaren har godkänt att Canon får skicka marknadsföringsmeddelanden till dem. Om du vill ha mer information om hur vi hanterar din information och den information du gett i marknadsföringssyfte, bekanta dig med vår dataskyddspraxis för konsumenter: http://www.canon.se/privacy-policy/.

6.2. Om deltagarna inte vill att deras kontaktuppgifter används i markandsföringssyfte eller till att Canon kontaktar dem i framtiden vid liknande kampanjer ska de INTE kryssa för ifrågavarande ruta när de fyller i ansökningsformuläret.

6.3. Personuppgifterna som deltagarna ger förvaras säkert och de kan förflyttas utanför ETA via en skyddad server. Mera information om hur vi skyddar personuppgifterna hittar du i vår dataskyddspraxis på adressen http://www.canon.se/privacy-policy/

7. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH LAGA DOMSTOL

I dessa villkor och regler och alla konflikter som förorsakas av dem eller har att göra med dem tillämpas svensk lag och de tolkas enligt svensk lag, och de omfattas av Sveriges domstolars icke-exklusiva befogenhet.