Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

Canon Repeat & Save Villkor

Dessa villkor (”Villkor”) anger de specifika villkor som gäller för prenumerationstjänsten Repeat & Save.

Repeat & Save levereras av Canon Europa N.V., ett företag inom Canon-koncernen, med registrerad adress 59, Bovenkerkerweg, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (”Canon”, ”vi”).

1. VAD ÄR ”REPEAT & SAVE”

1.1. Canons prenumerationstjänst Repeat & Save skickar regelbundet Canon-produkter till dig som du väljer till ett bättre pris, så ofta och så många som du väljer. De aktuella rabatterna och förmånerna finna på sidan Repeat & Save.

1.2. Du kan hoppa över en leverans, göra ändringar eller avbryta i enlighet med villkoren nedan.

2. GILTIGHET

2.1. Repeat & Save ska vara tillgängligt för bosatta i Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz, Irland, Storbritannien (”Område”). Mer information om leverans och undantag finns på sidan Leveransinformation.

2.2. Registreringen av Repeat & Save är för din enskilda användning och inte för återförsäljning, återdistribution eller på annat sätt dela med andra parter.

2.3. Tjänsten är främst avsedd för konsumenter. Tänk på att vi inte utfärdar fakturor med moms till kunder som handlar via vår e-handelsbutik för konsumenter. Om du driver ett företag kommer du alltså inte att kunna göra anspråk på momsavdrag.

2.4. Repeat & Save är tillgängligt på utvalda produkter som visas på produktsidan (”Kvalificerade produkter”). Listan över kvalificerade produkter kan ändras från tid till annan, t.ex. när nya skrivare lanseras, då nytt bläck läggs till eller när bläck utgår för gamla skrivare, eller om nya produkter är kvalificerade för Repeat & Save.

2.5. När du registrerar dig för andra prenumerationstjänster (t.ex. automatisk påfyllning av bläck) är det ditt ansvar att ändra eller avbryta Repeat & Save, så att du inte får samma produkter via olika prenumerationstjänster.

3. KRAV, GRÄNSÖVERSKRIDANDE KÖP

3.1. Du måste ha ett giltigt e-post-ID och ett Canon Id-konto för att registrera dig för prenumerationstjänsten Repeat & Save.

3.2. Om du är bosatt i området kan du köpa prenumerationen på Repeat & Save i alla länder i området, oavsett exakt vilket ditt bosättningsland är. Canon kan däremot endast leverera kvalificerade produkter till landets vars webbplats du köpte prenumerationen på Repeat & Save från.

4. ANVÄNDARVILLKOR

4.1. När du har registrerat dig för utvalda kvalificerade produkter levereras de automatiskt enligt överenskommen mängd och frekvens, så du behöver inte göra någonting.

4.2. Du debiteras för priset på en artikel när din prenumerationsordern läggs. Detta framgår i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen. Eventuella rabatter tillämpas automatiskt. Standardtröskel för kostnadsfri leverans och avgifter tillämpas på hela ordervärdet efter att eventuella rabatter eller kampanjer har tillämpats.

4.3. Du måste säkerställa att du har angett giltig betalningsinformation vid tidpunkten för prenumerationen på Repeat & Save. Du måste säkerställa att det finns tillräckligt med medel vid tidpunkten för din månadsfaktura. Vid eventuell misslyckad betalning skickar Canon en påminnelse till användaren via e-post om att uppdatera betalningsinformationen och vi försöker genomföra betalningen tre gånger. Om dessa försök misslyckas avbryts den aktuella prenumerationsordern. Vid nästa prenumerationsorder försöker vi genomföra betalningen igen. Om den misslyckas avbryts ordern och hela din prenumerationsplan.

4.4. Om betalningskortet behöver uppdateras skickar Canon ett e-postmeddelande till dig två dagar före ordern är planerad att läggas så att du kan uppdatera med giltiga kortuppgifter. Du kan även uppdatera betalningsinformationen när som helst under avsnittet My Account i portalen. Om Canon fortfarande inte kan ta betalt av dig avbryter Canon din registrering för prenumerationstjänsten.

4.5. Det är ditt ansvar att säkerställa att din leveransadress alltid är aktuell.

4.6. I väldigt sällsynta fall kan vi ha brist i lagret och din valda produkt kan då vara otillgänglig. I sådana fall informerar vi dig om att artikeln inte finns i lager. Om du har valt ”Automatisk ersättning” skickar vi i tillämpliga fall en alternativ kompatibel produkt i en annan storlek så att du aldrig får slut på bläck. För många skrivare finns samma typ av bläck i olika storlekar. Om kund A till exempel har valt bläck i XXL-storlek som standard, men det är slut i lager och de har aktiverat ersättning, skickar vi XL eller en standardstorlek istället. Eftersom alla dessa storlekar är till samma bläckmodell är de kompatibla med kundens skrivare. Du kan ändra inställningarna för ersättning under fliken Prenumeration under avsnittet My Account.

4.7. Automatisk ersättning är som standard aktiverad för Repeat & Save, men du kan inaktivera inställningen via avsnittet My Account i portalen.

5. ÄNDRA REPEAT & SAVE

5.1. Du kan ändra inställningarna för din prenumeration på Repeat & Save när som helst genom att logga in på avsnittet My Account i portalen.

5.2. Alla ändringar i inställningarna för prenumerationen, fram till kl.00.00 GMT, tillämpas automatiskt på alla nya automatiska ordrar från och med nästkommande dag. Om du gör ändringar i din order efter att den kommande automatiska ordern har skapats tillämpas ändringarna endast på nästa automatiska prenumerationsorder.

5.3. När en automatisk order för Repeat & Save har skapats har du 48 timmar på dig att hoppa över eller redigera ordern. Du får ett e-postmeddelande med samma information. Därefter behandlas ordern och skickas som vanligt.

5.4. Du kan ändra mängden och frekvensen för valda artiklar i din prenumeration via portalen. Om du vill göra dessa ändringar måste du göra dem inom 48 timmar efter att du har mottagit e-postmeddelandet om skapandet av din kommande order. Däremot kan en ny prenumerationsorder skapas om du ändrar frekvensen för en artikel. Om kund A till exempel har en prenumeration på svart bläck och färgbläck, men vill ändra frekvensen för svart bläck till varje vecka och färgbläck till varje månad måste vi dela upp den aktuella ordern i två separata prenumerationsordrar. Detta för att leveransfrekvensen och -datumen skulle skilja sig från varandra.

5.5. Canon förbehåller sig rätten att ändra listan över kvalificerade produkter för Repeat & Save och alla rabatter som är associerade med denna tjänst. Alla ändringar av denna inställning gäller däremot endast för nya prenumerationer. För kunder som redan har en prenumeration kan Canon ändra prenumerationen, rabatter och inställningar relaterade till den med ett meddelande 30 dagar i förväg. Om du inte godkänner dessa ändringar kan du avbryta din prenumeration 14 dagar före nästa betalningsdatum.

5.6. I det sällsynta fall att Canon tar bort en produkt från tjänsten Repeat & Save (t.ex. utgående produkt) eller avbryter tjänsten helt och håller skickar vi ett meddelande 30 dagar i förväg om denna ändring.

6. ANNULLERINGAR OCH RETURER

6.1. Din prenumeration på Repeat & Save fortsätter tills du vid något tillfälle avbryter den eller Canon avbryter den med ett meddelande 30 dagar före.

6.2. Du har laglig rätt att avbryta denna prenumeration inom 14 dagar från registreringsdatumet. Om du har mottagit bläck under dessa 14 dagar kan du returnera det till oss via standardreturprocessen och få pengarna tillbaka. Vi kan inte ge pengarna tillbaka för öppnat bläck.

6.2.1. Du kan när som helst avbryta prenumerationsordern från Repeat & Save från My Account i portalen och ändringen gäller omedelbart. Inga nya automatiska ordrar skapas efter detta, men alla pågående ordrar behandlas som vanligt och levereras och faktureras i enlighet med dem.

6.3. Om du vill returnera en produkt från Repeat & Save gäller vår normala returprocess.

6.4. Du har 90 dagar på dig att återaktivera avbrutna prenumerationer. Eventuella rabatter som du hade innan du avbröt prenumerationen gäller fortfarande när du återaktiverar den. Om denna rabatt däremot har ändrats sedan du avbröt prenumerationen (dvs. ökat eller minskat) informerar vi dig om denna ändring. Efter 90 dagar måste en ny prenumerationsorder från Repeat & Save skapas om du vill använda tjänsten och alla dina tidigare intjänade rabatter upphör att gälla.

7. ANSVAR

7.1. I händelse av att du meddelar oss om ett fel (ska bekräftas) i våra produkter, kommer vi att återbetala, byta ut eller reparera produkterna.

7.2. Den maximala förlust eller skada som vi kommer att ansvara för enligt dessa försäljningsvillkor är begränsad till det pris du har betalat för produkten som förlusten eller skadan gäller.

7.3. Vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar i någon mån för: (a) dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet, (b) bedrägeri eller oriktig framställning och grov försumlighet, (c) överträdelser mot villkor underförstådda i författningar och vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar i någon mån i större utsträckning än vad tillämplig lag tillåter. Ingenting i denna klausul eller på någon annan plats i dessa försäljningsvillkor begränsar eller påverkar negativt dina lagstadgade rättigheter. Du kan kontakta en lokal konsumentrådgivningstjänst för information om konsumenträttigheter.

8. UPPDATERINGAR AV VILLKOR

Canon förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor från tid till annan utan föregående meddelande. Canon strävar dock efter att kommunicera och betona stora ändringar i villkoren via e-post.

9. SEKRETESSMEDDELANDE

Läs Canons sekretesspolicy för konsumenter för att förstå hur Canon kan komma att använda dina personuppgifter och hur du kan utöva dina individuella rättigheter.

10. LAG OCH JURISDIKTION

10.1. Om du är konsument gäller lagarna i ditt hemland för denna prenumeration, och du har eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.

10.2. Om du är ett företag ska dessa villkor styras av lagarna i England och Wales. Eventuella tvister ska lyda under jurisdiktionen i domstolar i England och Wales.