Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

Canon PIXMA Print Plan Villkor

Dessa villkor (”villkor”) anger de specifika villkor som gäller för prenumerationstjänsten PIXMA Print Plan.

PIXMA Print Plan tillhandahålls av Canon Europa N.V., ett företag inom Canon-koncernen, med registrerad adress 59, Bovenkerkerweg, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (”Canon”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).

1. VAD ÄR ”PIXMA PRINT PLAN”?

Canons tjänst PIXMA Print Plan är en prenumerationstjänst för utskrifter. Det innebär att kunder (”kund”, ”du” eller ”dina”) som köper utvalda PIXMA-skrivare (gemensamt ”skrivaren”) kan registrera sig för en utvald plan och tjänsten underlättar kundens betalning av den prenumerationsplan för utskrifter som kunden registrerar sig för (gemensamt ”tjänsten”). Mer information om tjänsten och dess fördelar finns här.

2. GILTIGHET

2.1 PIXMA Print Plan ska vara tillgängligt för bosatta i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz, Irland, Storbritannien (”område”).

*Leveransundantag och begränsningar
Vi levererar till alla postnummer i Sverige via UPS med undantag för följande postnummer: 43010–46899, 65000, 68899, 80000–99999. Leverans till dessa postnummer sker via underleverantörer till UPS.
Spårning och sökning för alla postnummer görs på www.UPS.com
Spårningsdata finns tillgängliga beroende på nätverket i avlägset belägna områden.
UPS kan inte leverera till postboxar

2.2 Om du är bosatt i området kan du registrera dig för en PIXMA Print Plan i alla länder i området. Däremot kan Canon endast leverera kvalificerade produkter till landet vars webbplats du registrerade dig för din PIXMA Print Plan.

2.3 Tjänsten PIXMA Print Plan är endast tillgänglig med utvalda Canon-skrivare. Listan över kvalificerade skrivare kan variera, t.ex. när nya skrivare lanseras. Om din skrivare var kvalificerad vid köptillfället kan du behålla din prenumeration även om den skrivarmodellen har tagits bort från listan.

3. KRAV

3.1 E-postadress och Canon ID-konto. Du måste ha ett giltigt e-post-ID och ett Canon ID-konto för att registrera dig för prenumerationstjänsten PIXMA Print Plan.

3.2 Kompatibel skrivare. Du måste ha en PIXMA Print Plan-skrivare för att kunna registrera dig för och använda tjänsten. En lista över PIXMA Print Plan-skrivare finns här. Du tillåter uttryckligen att Canon ändrar, korrigerar, uppdaterar eller på annat sätt modifierar din skrivares programvara, firmware eller programmering på distans, utan föregående meddelande, för att tillhandahålla tjänsten till dig eller för att följa tillämpliga lagar. Såvida inte annat anges tillhandahålls all programvara eller firmware som hämtas till din skrivare, eller som på annat sätt tillhandahålls till dig för att du ska få åtkomst till och kunna använda tjänsten, i enlighet med programvarans licensvillkor som medföljer din skrivare eller i enlighet med Canons villkor i tillämpliga fall.

3.3 Registrering. Som en del av registreringen för denna tjänst måste du registrera din kvalificerade PIXMA Print Plan-skrivare hos oss så att din skrivare kan identifieras som delaktig i tjänsten. Instruktioner för hur du registrerar skrivaren finns på PIXMA Print Plan eller genom att följa skrivarens registreringsprocess i samband med att du registrerar dig för tjänsten. Du måste godkänna villkoren från vårt överordnade företag, Canon Inc., som en del av registreringen av din PIXMA PRINT PLAN-skrivare. Canon Inc. tillhandahåller utskriftsloggar om skrivaren till oss. Dessa är relaterade till tjänsten, så att vi kan övervaka dina utskriftsaktiviteter och tillhandahålla tjänsten till dig. Det kan omfatta, men är inte begränsat till, att Canon Inc. meddelar oss när en bläckkassett når en viss tröskel för låg bläcknivå, så att vi kan lägga en beställning på bläckkassetten och leverera den till dig enligt dessa villkor. Det kan hända att du inte får din leverans innan bläcket tar slut om du använde mer bläck än vanligt, i synnerhet om denna användning skedde under en eller två dagar.

3.4 Internetanslutning. För att kunna registrera dig för och använda tjänsten måste du (i) upprätta och bibehålla en internetanslutning till din PIXMA Print Plan-skrivare och (ii) se till att inte ta bort eller inaktivera något övervakningsprogram eller funktion på skrivaren som används med tjänsten. Canon tillhandahåller inte internetanslutningen, utan den måste du erhålla och betala själv. Kontakta din internetleverantör för mer information om avgifter för dataanvändning och andra tillämpliga avgifter som du ansvarar för. Du är ensam ansvarig för att erhålla och bibehålla all utrustning och alla tjänster som behövs för att få åtkomst till och kunna använda tjänsten. Om din PIXMA Print Plan-skrivare inte är ansluten till internet och minst en PIXMA Print Plan-kassett (definieras nedan) är installerad, slutar skrivaren automatiskt att skriva ut när du har skrivit ut ett visst antal sidor efter att internetanslutningen försvann. Du kan inte använda skrivaren till att skriva ut med PIXMA Print Plan-kassetten förrän du återupprättar internetanslutningen. Du måste ansluta skrivaren till internet för att kunna fortsätta att skriva ut med skrivarens PIXMA Print Plan-kassett. Om skrivaren saknar internetanslutning kan Canon inte heller skicka PIXMA Print Plan-kassetter i rätt tid. Trots att din skrivare automatiskt slutar att skriva ut när den når ett visst antal sidor efter att internetanslutningen försvunnit kan du fortfarande använda skrivaren till att skriva ut med andra, separat köpta, kassetter än PIXMA Print Plan-kassetter, så länge ingen PIXMA Print Plan-kassett också är installerad.

3.5 PIXMA Print Plan-kassetter

3.5.1 PIXMA Print Plan-skrivare levereras med startkassetter för PIXMA Print Plan med äkta CANON-bläck (”startkassetter”) i skrivarens originalförpackning. Statusen för startkassetterna ändras inte förrän du registrerar dig för tjänsten och aktiverar din prenumeration på tjänsten (definieras nedan). När du har registrerat din PIXMA Print Plan-skrivare och dig själv för tjänsten skickar Canon ytterligare PIXMA Print Plan-bläckkassetter (”PIXMA Print Plan-kassetter”) till dig som du kan använda när du skriver ut via tjänsten.

3.5.2 Du måste säkerställa att Canon har din senaste leveransadress för att kunna få PIXMA Print Plan-kassetterna regelbundet. Canon har ingen skyldighet gentemot dig och ansvarar inte för eventuella PIXMA Print Plan-kassetter som skickas till en inaktuell leveransadress som är kopplad till avsnittet Mitt konto i portalen.

3.5.3 Canon tillhandahåller endast PIXMA Print Plan-kassetter till dig för utskrifter i enlighet med dessa villkor. PIXMA Print Plan-kassetterna fungerar endast med din PIXMA Print Plan-skrivare så länge du har en gällande prenumeration på tjänsten. PIXMA Print Plan-kassetterna fungerar inte med en skrivare som inte är en PIXMA Print Plan-skrivare. Om du inte får dina PIXMA Print Plan-kassetter kan du spåra leveransen under avsnittet Mitt konto i portalen.

3.5.4 Du samtycker till att inte ta bort och byta ut startkassetterna (eller efterföljande PIXMA Print Plan-kassetter) i din PIXMA Print Plan-skrivare med nya PIXMA Print Plan-kassetter förrän PIXMA Print Plan-skrivaren uppmanar dig att göra det.

3.5.5 Din PIXMA Print Plan-skrivare måste använda startkassetter eller PIXMA Print Plan-kassetter för att skrivaren ska kunna rapportera dina bläcknivåer eller sidantalet för tjänsten. Vi får information om dina bläcknivåer eller sidantalet så fort startkassetterna eller PIXMA Print Plan-kassetterna har installerats i din skrivare. Det gör att vi kan skicka PIXMA Print Plan-kassetter när du behöver dem och övervaka dina utskriftaktiviteter via tjänsten. Om du ändrar eller byter ut en PIXMA Print Plan-kassett för tidigt kan leveransen av PIXMA Print Plan-kassetter försenas.

3.5.6 Om din prenumeration på tjänsten av någon anledning sägs upp ändras PIXMA Print Plan-skrivarens status på distans till att inte längre ingå i en prenumeration. Du kan fortfarande skriva ut på skrivaren med startkassetter eller andra kassetter än PIXMA Print Plan-kassetter. Du kan inte längre skriva ut på skrivaren med PIXMA Print Plan-kassetter såvida du inte registrerar dig för tjänsten på nytt.

3.5.7 När en PIXMA Print Plan-kassett har installerats i en PIXMA Print Plan-skrivare kan den inte tas bort och installeras i en kompatibel PIXMA Print Plan-skrivare.

3.5.8 Vi rekommenderar att du följer de lokala bestämmelserna för kassering eller återvinning av bläckkassetter som inte längre kan användas på grund av att avtalet har upphört eller för att de är tomma.

https://wwww.canon.se/about-us/recycling/

4. VÄLJA OCH ANVÄNDA PIXMA PRINT PLAN

4.1 Välja en PIXMA Print Plan. När du skapar din prenumeration på tjänsten väljer du en av de PIXMA Print Plans som är tillgängliga via tjänsten (varje kallas ”utskriftsplan”) och beskrivs som PIXMA Print Plan. Varje utskriftsplan berättigar dig till att skriva ut ett visst antal sidor (definieras nedan) som är associerat med den valda utskriftsplanen för varje månadsperiod (varje kallas ”månadsperiod för plan”).

4.1.1 För varje månatlig utskriftsplan som du registrerar dig för börjar din första månadsperiod för planen den dagen i månaden då antingen en startkassett eller PIXMA PRINT PLAN-kassett installeras i din skrivare och du skriver ut den första sidan efter att du har registrerat dig för tjänsten och aktiverat din prenumeration på tjänsten (planens startdatum).

4.1.2 Du är juridiskt berättigad till att avsluta din prenumeration inom de första 14 dagarna (”betänketid”). Inga fler åtgärder behöver tas om Canon ännu inte har skickat dina PIXMA Print Plan-kassetter vid tidpunkten du säger upp prenumerationen och du inte har debiterats.

4.1.3 Om PIXMA Print Plan-kassetterna redan har skickats till dig, så att den första PIXMA Print Plan-betalningen redan har genomförts vid tidpunken du säger upp planen, debiterar vi dig endast för de PIXMA Print Plan-kassetter du mottager. Om kostnaden för PIXMA Print Plan-kassetterna är högre än den första planbetalningen som du skulle ha gjort, kompenserar vi kostnaden för PIXMA Print Plan-kassetterna mot din första betalning och debiterar dig inga ytterligare belopp.

4.1.4 Den andra månadsperioden för planen börjar samma kalenderdag som planens startdatum efterföljande månad. Om planens startdatum är en dag som inte finns i efterföljande månad blir månadsperioden för planen den senaste dagen under sådan månad. Om planens startdatum till exempel är den 31 januari börjar din andra månadsperiod för planen den 28 februari. Din PIXMA Print Plan fortsätter varje månad tills din PIXMA Print Plan sägs upp.

4.2 Flera PIXMA Print Plan-skrivare. Du kan välja en eller flera prenumerationer för tjänsten (varje är en ”tjänsteprenumeration”) i Mitt konto och registrera flera PIXMA Print Plan-skrivare som ska ingå i tjänsten.

4.3 Utskriven sida. En utskriven sida är ett ark med bläck (oavsett bläckanvändning och färg) från din PIXMA Print Plan-skrivare. Utskrift på båda sidor av ett ark räknas som två (2) utskrivna sidor. En ”sida” är utskriftsmaterial av den typ och storlek som anges i din skrivares tekniska data.

4.4 Överföringssidor. Om du inte skriver ut alla tillgängliga sidor i din utskriftsplan (”sidor för utskriftsplan”) under en månadsperiod för planen överförs de återstående sidorna för utskriftsplanen till nästa månadsperiod för planen (”överföringssidorna”), i enlighet med begränsningarna som anges nedan, så att du kan använda dem under den efterföljande månadsperioden för planen. Överföringssidor är endast tillgängliga under den efterföljande månadsperioden för planen och kan inte överföras månad efter månad. Överföringssidorna i en månadsperiod för planen är inte längre tillgängliga när den månadsperioden för planen avslutas. Oanvända överföringssidor i din månadsperiod för planen kan inte överföras till eller användas i en andra månadsperiod för planen. Under varje månadsperiod för planen måste du använda dina sidor för utskriftsplanen innan några överföringssidor som finns i den månadsperioden för planen används. Överföringssidor kan inte delas, ges bort, överföras eller säljas.

4.5 Överanvändning av sidor. Om du överstiger antalet sidor för utskriftsplanen och eventuella överföringssidor under en månadsperiod för planen debiteras du för varje utskriven sida som överstiger det tillgängliga antalet sidor (”överanvändning av sidor”). Debiteringen för överanvändning av sidor står med på din faktura för månadsperioden för planen månaden efter att överanvändningen av sidor inträffade.

4.6 PIXMA Print Plan-kampanjer. Vi kan komma att erbjuda dig PIXMA Print Plan-kampanjer (”kampanjer”) utöver tjänsten som beskrivs i det här avtalet. Varje kampanj kan omfattas av ytterligare villkor som du får ta del av innan du deltar i kampanjen. Om inte annat anges i villkoren som gäller för en kampanj ska varje kampanj omfattas av villkoren i det här avtalet. Ytterligare villkor för kampanjer uppdateras i bifogat kampanjschema.

4.7 Ingen överföring av PIXMA Print Plan. Du kan inte överföra din PIXMA Print Plan till någon annan.

4.8 Byte av PIXMA Print Plan-skrivare. Du kan inte överföra din prenumeration på tjänsten PIXMA Print Plan till en annan PIXMA Print Plan-skrivare. Om du vill byta skrivare måste du säga upp din aktuella prenumeration på tjänsten under avsnittet Mitt konto i portalen i enlighet med villkoren i avsnitt 8.2 (”Uppsägning på Canons initiativ”) och registrera dig för en ny PIXMA Print Plan med den nya skrivarens serienummer.

5. BETALA DIN PIXMA PRINT PLAN

5.1 Första debitering för PIXMA Print Plan och faktureringsperioder.

5.1.1 När du registrerar dig för PIXMA Print Plan och skapar din prenumeration på tjänsten förser du Canon med giltig betalningsinformation.

5.1.2 Din månatliga faktureringsperiod (”faktureringsperiod”) för den PIXMA Print Plan som du har registrerat dig för börjar samma dag i månaden som din plan börjar (planens startdatum) enligt ovan i avsnitt 4 (VÄLJA OCH ANVÄNDA PIXMA PRINT PLAN).

5.1.3 Du debiteras enligt din betalningsmetod under avsnittet Mitt konto i portalen varje månad för din prenumeration på tjänsten för den PIXMA Print Plan som du har registrerat dig för samt eventuella kostnader för överanvändning av sidor som inträffade i föregående månadsperiod för planen.

5.1.4 Om skrivaren saknar internetanslutning kan debiteringen enligt din betalningsmetod försenas för kostnader som uppstått från användningen av tjänsten. Du fortsätter att debiteras varje månad i enlighet med din faktureringsperiod tills din registrering för tjänsten sägs upp av dig eller Canon.

5.1.5 Du måste säkerställa att det finns tillräckligt med medel vid tidpunkten för dina framtida debiteringar som anges i det här avsnittet. Vid eventuell misslyckad betalning skickar Canon en påminnelse till användaren via e-post om att uppdatera betalningsinformationen och vi försöker genomföra betalningen tre gånger.

5.1.6 Du kan uppdatera betalningsinformationen när som helst under avsnittet Mitt konto i portalen.

5.1.7 Om Canon inte kan ta betalt av dig med den betalningsmetod som valts under avsnittetMitt konto i portalen för din prenumeration på tjänsten vid förfallodatumet för betalningen, kan Canon tillfälligt upphäva din åtkomst till tjänsten och PIXMA Print Plan-kassetterna slutar att fungera tills betalningen mottages. Om Canon fortfarande inte kan ta betalt av dig avslutar Canon din registrering för tjänsten.

5.1.8 Din faktureringsinformation finns under avsnittet Mitt konto i portalen. Du ansvarar för alla sidor som skrivs ut på din PIXMA Print Plan-skrivare så länge du är registrerad för tjänsten, oavsett om du godkände utskriften av sidorna eller inte under PIXMA Print Plan.

5.2 Höjda priser. Canon kan höja eller på annat sätt ändra kostnaden för varje PIXMA Print Plan och överanvändning av sidor och lägga till ytterligare avgifter för en PIXMA Print Plan eller på annat sätt ändra eller lägga till planer när som helst efter Canons eget gottfinnande med föregående meddelande till dig i enlighet med avsnitt 7 (UPPDATERINGAR AV VILLKOR). Sådana ändringar av kostnaden för varje PIXMA Print Plan och överanvändning av sidor samt tillägget av andra avgifter träder som tidigast i kraft vid början av din nästa månadsperiod för planen, med start trettio (30) dagar efter att Canon meddelat dessa ändringar eller tillägg.

5.3 Betalningsbehandlare. Canon använder en betalningsbehandlare från tredje part för att behandla betalningar relaterade till tjänsten. Betalningsbehandlingen omfattas av ytterligare villkor och policyer som betalningsbehandlaren kan ha. Canon förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till betalningsbehandlare från tredje part efter eget gottfinnande.

6. HANTERA DIN PIXMA PRINT PLAN

6.1 Avsnittet Mitt konto i portalen. Du kan se information om den PIXMA Print Plan som du har registrerat dig för genom att logga in på avsnittetMitt konto i portalen. På portalsidan kan du bland annat ser den aktuella statusen för dina PIXMA Print Plan-skrivare, antal utskrivna sidor, betalningsstatus och transaktioner eller kommunikation gällande din PIXMA Print Plan.

6.2 Ändra din PIXMA Print Plan. Du kan ändra den PIXMA Print Plan som du har registrerat dig för genom att följa instruktionerna under avsnittet Mitt konto i portalen.Om du går från en utskriftsplan med ett högre sidantal till en utskriftsplan med ett lägre sidantal träder ändringen av din PIXMA Print Plan i kraft nästa månadsperiod för planen och minskar inte retroaktivt antalet tillgängliga sidor eller ändrar beloppen som du debiteras under den månadsperiod för planen du ändrar din utskriftsplan. Om du går från en utskriftsplan med ett lägre sidantal till en utskriftsplan med ett högre sidantal träder ändringen av din PIXMA Print Plan i kraft omedelbart och ändringarna ingår i faktureringsperioden för den aktuella månadsperioden för planen. Observera att debiteringen av månadskostnaden för den nya utskriftsplanen visas på din faktura för månadsperioden för planen månaden efter att den nya utskriftsplanen träder i kraft. Din aktuella utskriftsplan och annan information finns under avsnittet Mitt konto i portalen.

7. UPPDATERING AV TJÄNSTER OCH VILLKOR

Canon kan när som helst ändra dessa villkor efter eget gottfinnande. Canon kan även avbryta genomförandet av, ändra, upphäva eller avbryta tjänsten (eller en version, del eller funktion av den) i enlighet med avsnitt 8.2. (”Uppsägning på Canons initiativ”) i dessa villkor.

8. UPPSÄGNING AV DIN PIXMA PRINT PLAN

8.1 Uppsägning på ditt initiativ. Du kan när som helst avsluta registreringen för tjänsten eller säga upp prenumerationen på din PIXMA Print Plan online under avsnittet My Account-delen av portalen. Din prenumeration på PIXMA Print Plan sägs upp kl. 23:59 GMT den sista dagen av din aktuella månadsperiod för planen. Du får ingen återbetalning för oanvända sidor för utskriftsplanen eller överföringssidor som du inte skrev ut under din sista månadsperiod för planen. Du kan inte avsluta registreringen för din PIXMA Print Plan eller ändra din faktureringsperiod enbart genom att plocka ut PIXMA Print Plan-kassetterna ur din PIXMA Print Plan-skrivare eller låta bli att skriva ut sidor. För att kunna fortsätta att använda PIXMA Print Plan-skrivaren utan tjänsten måste du köpa andra kassetter än PIXMA Print Plan-kassetter och installera dem i PIXMA Print Plan-skrivaren.

8.2 Uppsägning på Canons initiativ. Canon kan när som helst avsluta din registrering för tjänsten eller säga upp prenumerationen på din PIXMA Print Plan efter eget gottfinnande, med eller utan anledning, trettio (30) dagar efter att ha meddelat dig om detta via den e-postadress som anges under avsnittet Mitt konto i portalen. Anledningar till att din registrering för tjänsten avslutas eller att din PIXMA Print Plan sägs upp kan omfatta, men begränsas inte till, att Canon upphör att tillhandahålla tjänsten eller en särskild version, del eller funktion av tjänsten. Om Canon avslutar tjänsten kan du ha rätt till återbetalning av förskottsbetalningar som du har gjort om du inte använder tjänsten under uppsägningsperioden. Canon kan även när som helst säga upp din PIXMA Print Plan och dessa villkor efter eget gottfinnande omedelbart efter att ha meddelat dig om detta via e-postadressen som anges under avsnittet Mitt konto i portalenom (i) du bryter mot något av dessa villkor (inklusive, men inte begränsat till, oförmåga att betala för PIXMA Print Plan eller om betalningsmetoden som anges under avsnittet Mitt konto i portalen inte längre är giltig för din prenumeration på tjänsten; eller (ii) Canon, efter eget gottfinnande, anser att du har missbrukat PIXMA Print Plan eller vidtagit någon annan åtgärd som rättfärdigar att din användning av tjänsten avbryts. Eventuell uppsägning på Canons initiativ i enlighet med underavsnitten (i) och (ii) här ovan kan ske utan återbetalning av förskottsbetalningar som du har gjort.

8.3 Konsekvenser av uppsägning. Du samtycker till att Canon inte blir ersättningsskyldig gentemot dig i händelse av att din prenumeration på PIXMA Print Plan sägs upp eller vid vägran att ge åtkomst till tjänsten. Om din PIXMA Print Plan av någon anledning sägs upp upphör alla rättigheter som du beviljats enligt dessa villkor att gälla och du måste omedelbart upphöra att använda tjänsten och PIXMA Print Plan-kassetterna.

9. INTYGAN OCH SKYLDIGHETER

Genom att registrera dig för tjänsten och välja en PIXMA Print Plan intygar du härmed att:

9.1 Registreringen för tjänsten är avsedd för dig och din enskilda användning och inte för återförsäljning, återdistribution eller på annat sätt dela med andra parter. Du intygar även att du inte kommer att använda tjänsten för andras räkning där du tar ut en avgift (till exempel i samband med någon typ av utskrifts- eller kopieringsverksamhet)

9.2 Aktiviteter som anses misstänksamma, till exempel avvikelser i bläcknivå, utskriftsvolym och bläckanvändning som inte stämmer överens eller missbruk av utskriftsvolymen genom att ändra eller manipulera anslutning eller kommunikation, leder till att din åtkomst till tjänsten upphör omedelbart

9.3 Du inte ska missbruka tjänsten eller på annat sätt vara inblandad i olämpliga aktiviteter med avseende på PIXMA Print Plan och PIXMA Print Plan-kassetterna och du intygar att du, inte Canon, ansvarar för allt som skrivs ut på din PIXMA Print Plan-skriver så länge du använder tjänsten

9.4 U ansvarar för de handlingar andra som använder din prenumeration på tjänsten utför eller som kan få åtkomst till, ändra och uppdatera din kontoinformation under avsnittet Mitt konto i portalen, eller på annat sätt använda din PIXMA Print Plan.

9.5 Du håller Canon skadeslös med avseende på alla anspråk, skadeståndsansvar, förluster och andra kostnader som uppstår från ditt brott mot dessa villkor eller som på annat vis är relaterade till din användning av tjänsten, PIXMA Print Plan-kassetterna eller webbplatsen.

10. GARANTIER OCH ANSVARSFRISKRIVNINGAR

Din åtkomst till och användning av tjänsten sker helt på egen risk. Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon som helst garanti och alla garantier gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål eller överträdelser ansvarsfrånskrivs särskilt.

Allt material som används, hämtas eller på annat sätt erhålls genom användningen av tjänsten sker på eget ansvar och egen risk. Du ansvarar själv för eventuella skador på ditt datorsystem eller dataförlust som uppstår på grund av hämtningen av sådant material. Inga råd eller information, varken muntliga eller skriftliga, som du erhåller från tjänsten ska utgöra någon garanti som inte uttryckligen anges I dessa villkor.

Förutom det som uttryckligen framgår I dessa villkor intygar eller garanterar Canon inte att tjänsten är avbrottsfri, punktlig, säker eller felfri. Du samtycker till att vi ibland kan komma att ta bort tjänsten på obestämd tid eller när som helst säga upp tjänsten.

Då vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutandet av underförstådda garantier kanske ovan uteslutande av underförstådda garantier inte gäller för dig. Då vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutandet av ansvar eller avsvarsbegränsning för indirekta skador eller följdskador ska Canons ansvar I sådana jurisdiktioner begränsas till den omfattning som framgår I lagen.

11. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell underlåtenhet att utföra, eller fördröjning i att utföra, våra skyldigheter enligt dessa villkor som inte kan tillskrivas oss enligt dessa villkor samt andra tillämpliga villkor eller lagar, inklusive men inte begränsat till händelser utanför vår rimliga kontroll, inbegripet force majeure, eldsvåda, översvämning, svåra väderleksförhållanden, explosioner, krig (oavsett om det har förklarats eller ej), terrordåd, arbetsmarknadskonflikter (oavsett om det berör våra anställda eller ej) eller handlingar av lokala eller centrala myndigheter eller av någon annan behörig myndighet, samt andra force majeure-händelser i enlighet med tillämplig lag.

12. ANSVARSBEGRÄNSNING

Du förstår och samtycker uttryckligen till att de parter från Canon som hålls skadeslösa inte hålls ansvariga för eventuella direkta, indirekta eller oavsiktliga skador eller följdskador (även om någon av de parter från Canon som hålls skadeslösa har varnats om risken för sådana skador) (gemensamt ”skador”), som uppstår från: (a) användningen eller oförmågan att använda tjänsten; eller (b) andra ärenden som rör tjänsten. Denna ansvarsfriskrivning gäller alla skador som uppstår till följd av försummelse eller underlåtenhet från Canon, datorvirus eller andra liknande företeelser, telekommunikationsfel eller obehörig åtkomst till eller användning av användarinformation genom stöld eller andra medel. Vi ansvarar inte för kriminella, kränkande eller vårdslösa handlingar eller försummelser från tredje part som påverkar tjänsten. Under inga omständigheter kan de parter från Canon som hålls skadelösa hållas ansvariga för kränkande eller illegala beteenden hos andra användare. Under inga omständigheter kan de parter från Canon som hålls skadelösa hållas ansvariga för skador på utrustning, maskinvara eller annan egendom som tillhör användaren eller personskador som uppstår I samband med användningen av tjänsten. Dessa begränsningar ska gälla så långt lagen tillåter.

Vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar i någon mån för: (a) dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet, (b) bedrägeri eller oriktig framställning och grov försumlighet, (c) överträdelser mot villkor underförstådda i författningar och vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar i någon mån i större utsträckning än vad tillämplig lag tillåter.

Du godkänner och samtycker uttryckligen till att Zuora, inc., En tjänstebehandlare från tredje part, behandlar din betalning till Canon genom användningen av en betalningsmetod. Du förstår och samtycker till att varken Zuora, inc. Eller någon annan part som är delaktig I processen för betalningsmetodens behandling för tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, företaget som utfärdar kreditkortet till dig och investeringsbanken (gemensamt ”friskrivna parter”), ska hållas ansvariga för skador (enligt definitionen häri och som omfattas av begränsningarna som anges I det här avsnittet) som du drabbats av till följd av Canons underlåtenhet att tillhandahålla tjänsten till dig enligt dessa villkor eller eventuellt brott mot dessa villkor av Canon. Du friskriver härmed var och en av de friskrivna parterna från alla skador du kan komma att drabbas av till följd av underlåtenhet att tillhandahålla tjänsten till dig enligt dessa villkor. Du samtycker till att hålla var och en av de friskrivna parterna skadeslös från alla skador den kan komma att drabbas av till följd av att du bryter mot detta avsnitt.

13. SEKRETESSMEDDELANDE

a. Läs Canons sekretesspolicy för konsumenter för att förstå hur Canon kan komma att använda dina personuppgifter och hur du kan utöva dina individuella rättigheter.

b. Som en del av registreringen för denna tjänst måste du registrera din kvalificerade PIXMA PRINT PLAN-skrivare hos oss så att din skrivare kan identifieras som delaktig i tjänsten. Du måste även godkänna villkoren från vårt överordnade företag, Canon Inc., som en del av registreringen av skrivaren. Canon Inc. tillhandahåller utskriftsloggar om skrivaren till oss. Dessa är relaterade till tjänsten, så att vi kan övervaka dina utskriftsaktiviteter och tillhandahålla tjänsten till dig enligt dessa villkor i enlighet med avsnitt 5.3 ovan. Information som tillhandahålls oss och Canon Inc. kan komma att lagras på servrar utanför EMEA-området och omfattas av vår sekretesspolicy för konsumenter.

14. LAG OCH JURISDIKTION

a. Om du är konsument gäller lagarna i ditt hemland för denna prenumeration, och du har eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.

b. Om du är ett företag ska dessa villkor styras av lagarna i England och Wales. Eventuella tvister ska lyda under jurisdiktionen i domstolar i England och Wales.

15. HELA AVTALET

Dessa villkor, Canons sekretesspolicy för konsumenter och andra webbplatspolicyer utgör hela avtalet mellan dig och Canon och reglerar din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Canon som rör tjänsten. Canons underlåtenhet i utövande eller genomdrivande av någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor utgör inte ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Om en beslutande domstol anser att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, ska parterna samtycka till att domstolen ska sträva efter att tillämpa parternas avsikter som de anges i bestämmelsen och de andra bestämmelserna i dessa villkor ska kvarstå i full kraft och effekt. Du samtycker till att oavsett om en stadga eller lag säger motsatsen, måste ett anspråk eller en åtgärd som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller dessa villkor göras inom ett (1) år efter att sådant anspråk eller åtgärd uppstod, annars stängs ärendet för gott. Du får inte tilldela dessa villkor utan föregående skriftligt medgivande från Canon, men Canon får tilldela eller överföra dessa villkor, helt eller delvis, utan begränsningar. Avsnittsrubrikerna i dessa villkor används endast för enkelhetens skull och har ingen juridisk verkan eller avtalsverkan.