Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

Canon 3 items in your basket

Canon
Items subtotal £ 300.00
You have qualified for FREE delivery daf dafd You have qualified for FREE delivery

Empty Basket

You don't have any items in your basket right now.

CANON NORDIC VINTERKAMPANJ 2022

Villkor

1. 1. KAMPANJPRODUKTER, KAMPANJPERIOD OCH DELTAGARE

1.1. Denna kampanj gäller endast för köp av produkterna som anges nedan (”kampanjprodukterna”) från återförsäljare i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland, Litauen eller från internetåterförsäljare med registrerade adresser eller domännamn i något av länderna inom detta kampanjområde, mellan lördagen den 1 oktober 2022 till lördagen den 31 december 2022 (“kampanjperioden”). Inga andra produkter omfattas.

Product EUR DKK NOK SEK
RF 70-200mm F2.8L IS USM 250 € 1800 kr. 2600 kr kr. 2500
RF 15-35mm F2.8L IS USM 250 € 1800 kr. 2600 kr kr. 2500
RF 24-70mm F2.8L IS USM 250 € 1800 kr. 2600 kr kr. 2500
RF 50mm F1.2L USM 250 € 1800 kr. 2600 kr kr. 2500
RF 70-200mm F4.0L IS USM 150 € 1100 kr. 1600 kr kr. 1500
RF 100mm F2.8L MACRO IS USM 150 € 1100 kr. 1600 kr kr. 1500
RF 600mm F11 IS STM 60 € 450 kr. 630 kr kr. 600
RF 800mm F11 IS STM 60 € 450 kr. 630 kr kr. 600
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM 60 € 450 kr. 630 kr kr. 600
RF 16mm F2.8L STM 25 € 180 kr. 260 kr kr. 250
RF 50mm F1.8L STM 25 € 180 kr. 260 kr kr. 250
Canon EOS R5 450 € 3200 kr. 4500 kr kr. 4500
Canon EOS R6 300 € 2300 kr. 3200 kr kr. 3200
Canon EOS R 250 € 1900 kr. 2500 kr kr. 2500

1.2. Extra Black Friday-cashback på RF-objektiv gäller under perioden 21.11. - 28.11.2022. Du får en utökad cashback för objektivköp under Black Friday-veckan från 21.11.2022 till 28.11.2022. Den extra cashbacken utbetalas baserat på det inköpsdatum som anges på inköpskvittot.

Black Friday Cashback EUR DKK SEK NOK
RF 70-200mm F2.8L IS USM 340 € 2500 kr 3 800 kr kr. 3700
RF 15-35mm F2.8L IS USM 340 € 2500 kr 3 800 kr kr. 3700
RF 24-70mm F2.8L IS USM 340 € 2500 kr 3 800 kr kr. 3700
RF 50mm F1.2L USM 340 € 2500 kr 3 800 kr kr. 3700
RF 70-200mm F4.0L IS USM 225 € 1700 kr 2 400 kr kr. 2300
RF 100mm F2.8L MACRO 225 € 1700 kr 2 400 kr kr. 2300
RF 600mm F11 IS STM 120 € 900 kr. 1 260 kr kr. 1200
RF 800mm F11 IS STM 120 € 900 kr 1 260 kr kr. 1200
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM 120 € 900 kr 1 260 kr kr. 1200
RF 16mm F2.8L STM 50 € 360 kr 520 kr kr. 500
RF 50mm F1.8L STM 50 € 360 kr 520 kr kr. 500

1.3. Alla deltagare måste vara 18 år eller äldre och vara bosatta i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland eller Litauen. Distributörer och andra återförsäljare omfattas inte av kampanjen. Återförsäljare och distributörer är inte behöriga att delta å sina kunders vägnar.

1.4. Samtliga deltagare anses ha godkänt att de är bundna av dessa villkor.

1.5. Köp av begagnade, reparerade/omgjorda eller rekonditionerade produkter eller av produkter som på något sätt förfalskar eller kränker Canon-gruppens immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till “parallella” eller “grå” produkter) gäller inte i denna kampanj. Mer information om motsvarande produkter finns på https://www.canon.se/about_us/legal-compliance

2. DELTAGANDE

2.1. För att ta del av kampanjen måste deltagaren köpa en kampanjprodukt under kampanjperioden OCH inkomma med ett giltigt anspråk online mellan lördagen den 1 oktober 2022 till söndagen den 15 januari 2023 kl. 23.59.

2.2. Anspråk måste göras genom att korrekt och fullständigt fylla i ett webbformulär (som innehåller ett giltigt produktserienummer) på webbadressen https://www.canon.se/campaigns. Deltagaren behöver skanna, ladda upp och bifoga till webbformuläret en kvittokopia eller orderbekräftelse från internetköp. Deltagaren får sedan ett e-postmeddelande som bekräftelse på att anspråket har tagits emot.

2.3. Kampanjprodukterna finns tillgängliga så länge lagret räcker. Canon ansvarar inte för återförsäljares underlåtenhet att utföra beställningar av kampanjprodukter inom kampanjperioden.

2.4. Canon kommer inte att behandla några anspråk som inkommer efter söndagen den 15 januari 2023 kl. 23.59. Canon kommer inte att behandla anspråk som enligt Canons bedömning är ofullständiga eller oläsliga. Canon tar inget ansvar för anspråk som försenats eller inte mottagits.

2.5. Du kan endast göra ett anspråk per köpt kampanjprodukt.

2.6. Anspråk från företag eller privatpersoner som gör större inköp (fler än 10 kampanjprodukter under kampanjperioden) är inte berättigade att delta i denna kampanj.

2.7. Denna kampanj kan inte utnyttjas i samband med andra kampanjer.

3. PENGAR TILLBAKA

3.1. Deltagare får pengar tillbaka enligt summorna som visas för köp av kampanjprodukter.

3.2. När anspråket har tagits emot och bekräftats sätter Canon upp en direktbetalning i form av en BACS-överföring till deltagarens bankkonto. Inga alternativa betalsätt kommer att finnas. Inga kontanter eller checkar kommer att lämnas ut.

3.3. Canon eftersträvar att överföra via BACS inom 4–6 veckor efter att ett komplett anspråk har tagits emot.

3.4. Endast en BACS-betalning per giltigt anspråk kommer att göras.

3.5. Om köparen är momsregistrerad och mottar pengar i retur kan detta minska köpets beskattningsbara värde vilket kan innebära att den ingående skatten behöver minskas med motsvarande belopp.

4. KAMPANJANSVARIG

4.1. Kampanjansvarig är Canon Svenska AB, Björnstigen 85, 170 73, Solna, Sverige.

5. ANSVARSFRISKRIVNING

5.1. I den utsträckning som tillåts enligt lag ska Canon inte hållas ansvarig för någon förlust eller sak-/personskada av något som helst slag som deltagaren lider under denna kampanj. Dock ska ingenting i dessa bestämmelser leda till att utesluta eller begränsa Canons ansvar för personskada eller död till följd av att Canons anställda eller ombud agerat vårdslöst.

5.2. Canon förbehåller sig rätten att ogiltigförklara, korrigera och/eller ändra denna kampanj när som helst utan att ådra sig något som helst ansvar.

5.3. Canon förbehåller sig rätten att granska alla anspråk för att säkerställa att dessa villkor efterlevs och för att kunna efterfråga kompletterande information och bilagor. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om man misstänker att kampanjen på något sätt missbrukas. Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och inga vidare diskussioner kring beslut kommer att föras.

6. LAGRAD INFORMATOIN

6.1. Alla personuppgifter som skickas in till oss behandlas av Canon, dess ombud eller tillhörande koncernbolag i syfte att administrera denna kampanj och, i tillämpliga fall, i marknadsföringssyfte om deltagaren har godkänt att ta emot marknadskommunikation från Canon. Mer information om hur vi använder dina uppgifter, inklusive när du godkänner marknadsföringssyften, finns i vår policy för konsumentintegritet – http://www.canon.se/privacy-policy

6.2. Om deltagare inte vill att deras kontaktinformation ska användas i marknadsföringssyfte eller vill hindra Canon från att ta kontakt i framtiden gällande liknande kampanjer bör deltagaren INTE kryssa i rutan för godkännande av detta i anspråksformuläret.

6.3. Personlig information som lämnas ut lagras säkert och kan överföras på en säker server utanför EES. Mer information om hur vi skyddar dina uppgifter finns i vår policy för konsumentintegritet – http://www.canon.se/privacy-policy/

7. LAG OCH RÄTTSKIPNING

Dessa villkor och alla tvister som uppstår ur eller i samband med dem ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och ska prövas av svensk domstols icke-exklusiva jurisdiktion.