Welcome to the Canon Store

Welcome to the Canon Store

NORDISK CANON-KAMPANJ FÖR EOS R- OCH L-OBJEKTIV 2019

Villkor

1. KAMPANJPRODUKTER, KAMPANJPERIOD OCH DELTAGARE

1.1. Denna kampanj gäller endast för köp av produkterna som anges nedan (”kampanjprodukterna”) från återförsäljare i Danmark, Finland, Norge eller Sverige, eller från internetåterförsäljare med registrerade adresser eller domännamn i något av länderna inom detta kampanjområde, från måndagen den 15 april 2019 till och med söndagen den 30 juni 2019 (“kampanjperioden”). Inga andra produkter omfattas.

Vissa kampanjprodukter kan säljas som kamerahus eller som del av en kamerakit eller ett objektivpaket, men erbjudandet kan endast utnyttjas EN gång per kit eller paket. Om en kit innehåller två kampanjprodukter behöver deltagaren välja vilken av produkterna som kampanjen ska gälla för. Dock kan kitet ”EOS R + RF 24-105mm 4L IS USM” göras anspråk på separat enligt nedan. Köp måste vara äkta köp mot kontanter eller motsvarande.

1.2. Alla deltagare måste vara 18 år eller äldre och vara bosatta i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Distributörer och andra återförsäljare omfattas inte av kampanjen. Återförsäljare och distributörer är inte behöriga att delta å sina kunders vägnar.

1.3. Samtliga deltagare anses ha godkänt att de är bundna av dessa villkor.

1.4. Köp av begagnade, reparerade/omgjorda eller rekonditionerade produkter eller av produkter som på något sätt förfalskar eller kränker Canon-gruppens immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till “parallella” eller “grå” produkter) gäller inte i denna kampanj. Mer information om motsvarande produkter finns på www.canon.se/about_us/legal-compliance

Product EUR SEK NOK DKK
EF 16-35 2.8L III USM 300€ 3000kr 2800kr 2200kr
EF16-35 4L IS USM 100€ 1000kr 950kr 750kr
EF 24-105 4L IS II USM 125€ 1300kr 1200kr 900kr
EF 24-70 4.0 LISUSM 200€ 2100kr 1900kr 1500kr
EF 70-200 4 L IS II USM 150€ 1500kr 1400kr 1100kr
EF 100-400 L U IS II 300€ 3000kr 2800kr 2200kr
EF 85 1.4 L IS USM 150€ 1500kr 1400kr 1100kr
EF 100 2.8 L ISUM MACRO 125€ 1300kr 1200kr 900kr
EF 35 1.4L II USM 250€ 2600kr 2400kr 1900kr
EOS R BODY +MT ADP EU26 200€ 2100kr 1900kr 1500kr
EOS R RF24-105 L +MT ADP EU26 300€ 3000kr 2800kr 2200kr

2. DELTAGANDE

2.1. För att ta del av kampanjen måste deltagaren köpa en kampanjprodukt under kampanjperioden OCH inkomma med ett giltigt anspråk online mellan midnatt måndagen den 15 april 2019 och midnatt onsdagen den 31 juli 2019.

2.2. Anspråk måste göras genom att korrekt och fullständigt fylla i ett webbformulär (som innehåller ett giltigt produktserienummer) på webbadressen www.canon.se/kampanjer. Deltagaren behöver skanna, ladda upp och bifoga till webbformuläret en kvittokopia eller orderbekräftelse från internetköp. Deltagaren får sedan ett e-postmeddelande som bekräftelse på att anspråket har tagits emot.

2.3. Kampanjprodukterna finns tillgängliga så länge lagret räcker. Canon ansvarar inte för återförsäljares underlåtenhet att utföra beställningar av kampanjprodukter inom kampanjperioden.

2.4. Canon kommer inte att behandla några anspråk som inkommer efter midnatt på slutdatumet onsdagen den 31 juli 2019. Canon kommer inte att behandla anspråk som enligt Canons bedömning är ofullständiga eller oläsliga. Canon tar inget ansvar för anspråk som försenats eller inte mottagits.

2.5. Du kan endast göra ett anspråk per köpt kampanjprodukt.

2.6. Anspråk från företag eller privatpersoner som gör större inköp (fler än 10 kampanjprodukter under kampanjperioden) är inte berättigade att delta i denna kampanj.

2.7. Denna kampanj kan inte utnyttjas i samband med andra kampanjer, förutom med följande kampanj: Canon Lens Reward Promotion – fullständiga villkor finns på: www.canon.se/lens-promo

3. PENGAR TILLBAKA

3.1. Deltagare får pengar tillbaka enligt summorna som visas för köp av kampanjprodukter.

3.2. När anspråket har tagits emot och bekräftats sätter Canon upp en direktbetalning i form av en BACS-överföring till deltagarens bankkonto. Inga alternativa betalsätt kommer att finnas. Inga kontanter eller checkar kommer att lämnas ut.

3.3. Canon eftersträvar att överföra via BACS inom 4–6 veckor efter att ett komplett anspråk har tagits emot.

3.4. Endast en BACS-betalning per giltigt anspråk kommer att göras.

3.5. Om köparen är momsregistrerad och mottar pengar i retur kan detta minska köpets beskattningsbara värde vilket kan innebära att den ingående skatten behöver minskas med motsvarande belopp.

4. KAMPANJANSVARIG

4.1. Kampanjansvarig är Canon Svenska AB, Telegrafgatan 4, 169 88 Solna, Sverige.

5. ANSVARSFRISKRIVNING

5.1. I den utsträckning som tillåts enligt lag ska Canon inte hållas ansvarig för någon förlust eller sak-/personskada av något som helst slag som deltagaren lider under denna kampanj. Dock ska ingenting i dessa bestämmelser leda till att utesluta eller begränsa Canons ansvar för personskada eller död till följd av att Canons anställda eller ombud agerat vårdslöst.

5.2. Canon förbehåller sig rätten att ogiltigförklara, korrigera och/eller ändra denna kampanj när som helst utan att ådra sig något som helst ansvar.

5.3. Canon förbehåller sig rätten att granska alla anspråk för att säkerställa att dessa villkor efterlevs och för att kunna efterfråga kompletterande information och bilagor. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om man misstänker att kampanjen på något sätt missbrukas. Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och inga vidare diskussioner kring beslut kommer att föras.

6. LAGRAD INFORMATOIN

6.1. Alla personuppgifter som skickas in till oss behandlas av Canon, dess ombud eller tillhörande koncernbolag i syfte att administrera denna kampanj och, i tillämpliga fall, i marknadsföringssyfte om deltagaren har godkänt att ta emot marknadskommunikation från Canon. Mer information om hur vi använder dina uppgifter, inklusive när du godkänner marknadsföringssyften, finns i vår policy för konsumentintegritet –www.canon.se/privacy-policy

6.2. Om deltagare inte vill att deras kontaktinformation ska användas i marknadsföringssyfte eller vill hindra Canon från att ta kontakt i framtiden gällande liknande kampanjer bör deltagaren INTE kryssa i rutan för godkännande av detta i anspråksformuläret.

6.3. Personlig information som lämnas ut lagras säkert och kan överföras på en säker server utanför EES. Mer information om hur vi skyddar dina uppgifter finns i vår policy för konsumentintegritet –www.canon.se/privacy-policy

7. LAG OCH RÄTTSKIPNING

Dessa villkor och alla tvister som uppstår ur eller i samband med dem ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och ska prövas av svensk domstols icke-exklusiva jurisdiktion.